Hundträning inför tävling

Om man ägnar sig åt hundträning och tänker sig att man ska ge sig ut på tävlingsbanorna finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Hundträning inför tävling skiljer sig nämligen lite ifrån hundträning utan tävlingsambitioner. Den största skillnaden är att man behöver fundera på belöningarna. I hundträning kan vi välja att förstärka hunden med jämna eller ojämna mellanrum och på så sätt bekräfta att den gör rätt och ska fortsätta anstränga sig. På tävling måste vi kunna plocka bort dessa belöningar och ha tränat på ett sådant sätt att hunden klarar av att hänga i under till exempel ett helt lydnadsprogram. Man måste därför lägga in inslag av uthållighetsträning, eller kedjeträning som det också kallas, i sin hundträning inför tävling. I början kan sådan hundträning gå ut på att man ber hunden utföra två saker som den kan riktigt bra i en följd utan belöning mellan. Det kan till exempel vara något så enkelt som att först sätta sig och sedan göra en nosdutt eller ett tramp på en tasstarget. Denna hundträning kommer sedan utvecklas till att innefatta långa kedjor av färdiga lydnadsmoment. Ofta är det bra om man kan försöka se till att belöningarna motsvarar prestationen när man kedjetränar, så att detaljträning kanske genererar torrfoderkulor som belöning medans en lång kedja ska leda till det allra bästa hunden vet. På så sätt får man en hund som vet att när det drar ut på tiden sedan senaste belöningen, då kan man snart förvänta sig något riktigt häftigt.

För mer information om denna typ av hundträning rekommenderar jag Maria Brandel.

Inför tävling behöver man också se till att hundträningen bedrivs på flera olika platser, men olika typer av störningar och med mycket folk och andra hundar i rörelse kring plan. När hundträningen fungerar bra i köket eller hemma på gräsmattan gäller det att successivt flytta ut hundträningen i svårare miljöer. Vid varje ny störning bör man tänka på att backa lite i sina kriterier när det gäller utförande och precision och att börja med det som hunden har lätt för och är bra på.