Att konferera eller inte konferera, det är frågan

Jag är tillräckligt gammal och har tillräckligt många år i arbetslivet för att veta att konferenser många gånger är någon som de flesta ser fram emot. Inte enbart är det är sätt för en arbetsplats att bryta det vardagliga mönstret, det är också en mycket effektiv metod för att diskutera och utveckla ett visst område. Just den delen gör att fler kan vara intresserade av precis samma fråga, vilket gör en konferens till ett mycket bra alternativ att arrangera när ett ämne som berör många behöver nya ögon och nya tankar. Delade erfarenheter och nya kontakter är en del av lärdomen från konferenser, utöver uppslag för nya vägar att gå i en specifik fråga.

Jag personligen har varit på många konferenser i olika delar av landet, men det som jag kanske mest tycker om är att gå på konferens Malmö. Saken är den att större städer har mer att erbjuda. Det problematiska i det hela är att prisnivån är betydligt högre än på landsbygden, men kostnaden är sekundär med tanke på hur mycket en storstadskonferens faktiskt möjliggör.

En konferens i Malmö, till exempel, gör det möjligt för fler intresserade att vara med. Dels finns det mer boendemöjligheter i en större stad, sedan är det också betydligt enklare att ta sig till och ifrån staden. Det betyder att jag gärna väljer konferenser i större städer, samtidigt som jag själv gärna lagt konferenser, som jag har varit involverad i, i större städer. Besökarantalet är alltid större när möjligheterna är fler, så det är något jag varmt rekommenderar.

Leave your comment