Olika typer av spafilter

Att ha ett bra spafilter är absolut nödvändigt för att du ska kunna njuta av härliga spabad. Ett spafilter arbetar mekaniskt, det vill säga utan kemikalier, för att rena badvattnet från partiklar och smuts. Hudpartiklar, smink, pollen, hårstrån, dammpartiklar, smuts från fötterna, med mera, är bara några exempel på partiklar och smuts som försämrar badvattnet. Utan ett bra spafilter tar det inte lång tid förrän badvattnets kvalitet försämras och till och med blir helt otjänligt. Dessutom ökar slitaget på spabadets olika delar.

Sandfilter, lamellfilter och engångsfilter
Det finns flera olika typer av spafilter. Vart och ett har sina specifika egenskaper. De tre vanligaste varianterna är sandfilter, lamellfilter och engångsfilter. Av dessa tre är lamellfiltret det vanligaste.

När man jämför olika filter brukar man använda måttet “micron”. En micron uppgår till en tusendels millimeter, eller en miljondels meter. Lamellfiltret renar vattnet från partiklar som mäter så lite som 10-20 micron. Ett sandfilter har kapacitet att ta bort partiklar som mäter ner till 30 micron. Ett engångsfilter (tillverkat av polypropylen) kan rena vattnet från partiklar som är så små som 5 micron.

Ett engångsfilter av polypropylen är alltså det mest effektiva när det gäller att få bort partiklar från spabadet. Nackdelen är att det just är ett engångsfilter. Det kan inte tvättas och måste därför bytas ungefär var 2-3 månad. Ett lamellfilter är tvättbart och ger därför en lägre driftskostnad, även om det rekommenderas att du har två uppsättningar filter på grund av att det tar ett tag att rengöra ett lamellfilter.

Tänk på!
Även om du har ett spafilter av bästa klass behöver du fortfarande använda klortabletter och andra spakemikalier för att rena vattnet från bakteriella föroreningar samt för att upprätthålla en korrekt ph-balans. Sköter du inte om ditt badvatten finns risken att det blir direkt hälsofarligt att bada.

Leave your comment